Ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) | Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN

Kế Toán-Tài ChínhỨng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer)


Ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản mới nhất

 
       Vừa quan Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML

ungdungdochosokhaithue
( Nâng cấp dụng phần mềm iTaxviewer)
 
 
Tên Chi tiết
iTaxviewer phiên bản mới DOWNLOAD
iTaxviewer phiên bản 1.3.1 

Download

 
 
 
A.   Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:

Để hỗ trợ cho viêc kê khai theo định dạng XML , tổng cục thuế đã triển khai ứng dụng để đọc được tờ khai  : 
 
Ngoài ra hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm:

Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
 
Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML).
 
Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015.  Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.
 
 Mời bạn download tại đây: 
 
iTaxviewer107
 
 
 
 2. Hướng dẫn các bước nộp tờ khai XML:
 
Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tờ khai XML theo 02 cách như sau:
 
-         Kê khai trực tuyến và gửi tờ khai:
+       Hệ thống Khai thuế qua mạng từ phiên bản 3.3.1 trở lên, khi kê khai trực tuyến sẽ tạo ra tờ khai định dạng XML thay vì định dạng tờ khai PDF trước đây.
+       Người nộp thuế thực hiện kê khai trực tuyến, ký và gửi tờ khai XML đến hệ thống.
-         Kết xuất tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai, gửi tờ khai:
+       Người nộp thuế sau khi thực hiện kê khai tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.1 trở lên, nhấn nút “Kết xuất XML” để tạo tờ khai XML trên máy tính.
+       Người nộp thuế vào chức năng “Nộp tờ khai”, chọn tệp tờ khai XML, ký và gửi tờ khai tương tự như với tờ khai PDF.
 
Lưu ý: Khi thực hiện gửi tờ khai dưới định dạng XML, người nộp thuế sẽ gửi tờ khai bao gồm các phụ lục trong cùng file XML (không tách rời phụ lục Excel như nộp tờ khai định dạng PDF). Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm dưới dạng tệp Excel hoặc Word.
 
 >>> Mời  bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành

Hướng dẫn kê khai thuế, sổ sách, báo cáo tài chính.. Thực hành trên Pm Misa, Excel, học trên chứng từ thực tế
 
 
 
 image dongdau