Tính Chất Từng Loại Tài Khoản Kế Toán

Tìm thông tin trong web bằng Google

Download htkk

download phan mem ke toan excel

Ebook nghiep vu thue

phan mem tien ich

thu-vien-luan-van

thu vien ebook tong hop

Hỗ trợ tư vấn các khóa dạy tại DN, dạy tại nhà học viên và dạy qua internet


Hotline: 0918 867 446 - Tel: (028) 38 336 446

Ghi danh học kế toán TH tại Quận 1


Hotline: 0962 283 630 - Tel: (028) 38 336 446

Gọi Voice Skype online đến chúng tôi

 Đăng ký ghi danh online tại đây.
Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Tuyển kế toán không kinh nghiệm - Đào tạo từ đầu

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm - Đào tạo từ đầu. Đối tác trung tâm đang cần tuyển kế toán chưa kinh nghiệm được hướng dẫn công việc tận ...

Tuyển gấp kế toán part-time, kế toán học việc, thực tập sinh kế toán

News image

Đối tác báo vẫn chưa tuyển được kế toán không kinh nghiệm làm việc part-time các bạn liên hệ ứng tuyển ngay ...

Cần tuyển nhân viên nhập liệu part-time không kinh nghiệm

News image

Cần tuyển nhân viên nhập liệu part-time không kinh nghiệm, các bạn nhanh chóng liên hệ ứng tuyển ngay ...

dang-ky-hoc

uu-dai-danh-sinh-vien-ke-toan

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3140
mod_vvisit_counterYesterday5544
mod_vvisit_counterThis week3140
mod_vvisit_counterLast week44814
mod_vvisit_counterThis month128765
mod_vvisit_counterLast month170511
mod_vvisit_counterAll days11185576

lienketdaotaovoimisa-1Tính Chất Từng Loại Tài Khoản Kế Toán

Để làm được kế toán thì điều cốt lỗi đầu tiên các bạn phải thuộc danh mục hệ thống tài khoản kế toán. 

Sau đây trung tâm sẽ chia sẽ với các bạn hệ thống tài khoản kế toán

Bài viết này sẽ giúp cho các anh chị chưa biết gì về kế toán có cái nhìn tổng quát về tính hất của từng tài khoản. Làm nền tảng cho việc học tiếp các bài viết tiếp theo đi sâu vào vấn đề chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp (như Kế toán vật tư, Kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Kế toán các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển +Khóa sổ…)

istock 000016674975small


Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

Loại Tài Khoản 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
Loại Tài Khoản 2: TÀI SẢN DÀI HẠN
Loại Tài Khoản 3: NỢ PHẢI TRẢ
Loại Tài Khoản 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU
Loại Tài Khoản 5: DOANH THU
Loại Tài Khoản 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Loại Tài Khoản 7: THU NHẬP KHÁC
Loại Tài Khoản 8: CHI PHÍ KHÁC
Loại Tài Khoản 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Loại Tài Khoản 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Nhóm tài khoản loại 1, loại 2: Đây là nhóm tài khoản tài sản (Loại 1 là tài sản ngắn hạn và loại 2 là tài khoản tài sản dài hạn).

Nhóm tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có ở doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tính chất của Nhóm tài khoản loại 1,2 như sau:

Nợ

Số dư đầu kỳ

 

Tài sản phát sinh Tăng

Tài sản phát sinh Giảm

Tổng phát sinh Tăng

Tổng phát sinh Giảm

Số dư cuối kỳ

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ = SỐ DƯ ĐẦU KỲ + Phát sinh Tăng( Bên Nợ) - Phát sinh Giảm ( Bên Có)

* Lưu ý 


Riêng các tài khoản điều chỉnh loại 1;2 (như Tài khoản 129; Tài khoản 139; Tài khoản 229; Tài khoản 214) là những tài khoản điều chỉnh thì


Nợ

 

Số dư đầu kỳ

Tài sản phát sinh Giảm

Tài sản phát sinh Tăng

Tổng phát sinh Giảm

Tổng phát sinh Tăng

 

Số dư cuối kỳ

 

Khi trình bày trên Bảng cân đối kế toán thì trình bày số tiền của những tài khoản này thì trình bày dưới dạng số âm.

Tài khoản phải thu (Như tài khoản 131; Tài khoản 1388) là những tài khoản lưỡng tính nên vừa có số dư bên nợ và vừa có số dư bên có. Nếu có số dư bên Có thì trình bày trên bảng Cân đối kế toán ở phần nguồn vốn. Nếu có số dư bên Nợ thì trình bày trên bảng cân đối kế toán ở phần Tài sản.

Nhóm tài khoản loại 3,4: Đây là nhóm tài khoản nguồn vốn (Loại 3 là Nợ phải trả và loại 4 là Nguồn vốn chủ sở hữu)

Những tài khoản này phản ánh công nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu. Và đây là nguồn vốn để hình thành nên tài sản.

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ = SỐ DƯ ĐẦU KỲ + Phát sinh Tăng( Bên Có) - Phát sinh Giảm ( Bên Nợ)

 

Nợ

 

Số dư đầu kỳ

Tài sản phát sinh Giảm

Tài sản phát sinh Tăng

Tổng phát sinh Giảm

Tổng phát sinh Tăng

 

Số dư cuối kỳ

 

+ Tài khoản nguồn vốn (loại 3 và 4 ): Đều có số dư Có (Ngọai trừ TK Loại 3 như tài khoản: 331, 333, 334, 338 là tài khoản lưỡng tính có thể có dư nợ hoặc dư có) phản ánh sự vận động các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (nguồn hình thành tài sản)

Nhóm Tài khoản loại 5,7: Tài khoản Doanh thu và Thu nhập khác

Tài khoản này phản ánh doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp. Hay còn gọi là đầu ra của doanh nghiệp. Tài khoản loại 5 càng lớn thì càng tốt.

 

Nợ

Doanh Thu Phát Sinh Giảm

Doanh thu phát sinh Tăng

Tổng Phát Sinh Giảm

Tổng phát sinh Tăng

 

Tài khoản loại 5 và loại 7 không có số dư.

* (Chú ý: Riêng các tài khoản 521, 531, 532 là những tài khoản điều chỉnh giảm cho doanh thu nên có kết cấu ngược với tài khoản doanh thu)

Nhóm Tài khoản loại 6,8: tài khoản chi phí

Tài khoản chi phí thể hiện chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Số tiền tài khoản này càng lớn thì thể hiện chi phí của Công ty càng nhiều.

 

Nợ

Chi Phí Phát Sinh Tăng

Chi Phí phát sinh Giảm

Tổng Phát Sinh Tăng

Tổng phát sinh Giảm

 

Tài khoản loại 6 và loại 8 không có số dư.

Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh

Nghiệp vụ này thường xảy ra vào thời điểm cuối kỳ, nhằm tổng hợp tất cả chi phí, doanh thu, và xác định kết quả kinh doanh.

Đây là tài khoản trung gian dùng để kết chuyển doanh thu và chi phí khi xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

 

Nợ

Chi Phí ( Kết chuyển từ tài khoản loại 6,8)

Doanh thu ( Kết chuyển từ tài khoản loại 5,7)

 

LOẠI TÀI KHOẢN 0

CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Loại Tài khoản 0 - Tài khoản ngoài bảng Cân đối kế toán có 6 tài khoản:
- Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài;
- Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công;
- Tài khoản 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược;
- Tài khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý;
- Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại;
- Tài khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

MỜI BẠN XEM THÊM KHÓA KẾ TOÁN THỰC HÀNH ( Học Kê khai thuế, làm số sách, báo cáo tài chính, thực hành trên phần mềm Misa, Excel,được học trên chứng từ thực tế)


phan-huynh-hieu-thao

 DSC03244

( Lớp học kế toán)

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:

17 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh


* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH

 
(GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):

123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Thêm bình luận