thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014 | Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển


thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014

Link tải

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014

   BỘ TÀI CHÍNH                       

     HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                     

CÔNG CHỨC KBNN NĂM 2014                     

                 --------------                                                      

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia

thi tuyển công chức và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

công chức Kho bạc Nhà nước năm 2014

-----------------------------

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức KBNN năm 2014:

Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của ngạch công chức dự tuyển theo quy định tại Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2014, Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển đính kèm.

2. Thông báo điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển dụng công chức KBNN năm 2014:

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2014, Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN thông báo:

- Hủy bỏ vòng thi phỏng vấn đối với hình thức thi tuyển, theo đó thí sinh đăng ký dự tuyển theo hình thức thi tuyển chỉ tham dự 01 vòng thi với 04 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học và ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn thi theo quy định).

- Điều chỉnh cách tính kết quả thi tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo hình thức thi tuyển:

Kết quả thi tuyển = điểm bài thi môn Kiến thức chung + [điểm bài thi môn Nghiệp vụ (viết) x 2] + điểm bài thi môn Nghiệp vụ (trắc nghiệm) + điểm ưu tiên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

3.1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Kỳ thi tuyển công chức KBNN năm 2014 được tổ chức từ ngày 19/9 đến hết ngày 21/9/2014, cụ thể:

- Chiều ngày 19/9/2014 (thứ sáu): 14h00’ khai mạc kỳ thi.

- Sáng ngày 20/9/2014 (thứ bảy):

+ 7h15’ thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục thi.

+ 08h00’ thi môn kiến thức chung (thi viết).

- Chiều ngày 20/9/2014 (thứ bảy):

+ 13h30’ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm).

+ 15h45’ thi môn tin học văn phòng.

- Sáng ngày 21/9/2014 (chủ nhật): 08h00’ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết).

- Chiều ngày 21/9/2014 (chủ nhật): 13h30’ thi môn ngoại ngữ.

3.2. Địa điểm tổ chức thi tuyển:

Kỳ thi tuyển dụng công chức được tổ chức tại các địa điểm sau:

a. Khu vực 1 (KV1): Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

b. Khu vực 2 (KV2): Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng, số 101B đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

c. Khu vực 3 (KV3): Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, số 99 đường Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

d. Khu vực 4 (KV4): Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan, B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

e. Khu vực 5 (KV5): Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số 20B đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước trân trọng thông báo./.


 Link tải

Thêm bình luận