Đề thi công chức Ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012 | Đề Thi Và Đáp Án Thi Công Chức Nhà Nước

Bài viết hay

News image

Chính sách thuế đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp trước ngày có thông báo bỏ trốn

News image

Những điều cần lưu ý khi Quyết toán thuế TNCN 2017

News image

Xử lý về thuế đối với dịch vụ cung cấp năm 2013 nhưng lập hóa đơn năm 2017

News image

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế kéo dài đến 2/4/2018

News image

Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

News image

Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133

News image

Bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

News image

Chi phí sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

News image

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

News image

Chuẩn tờ khai BCTC định đạng XML đáp ứng Thông tư 133Đề thi công chức Ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012

de thi cc 2Nhằm tiết kiệm thời gian học tập, tìm kiếm tài liệu thi công chức chuyên ngành thuế. Nay Trung Tâm Gia Sư Kế Toán Trưởng chia sẽ Đề thi công chức ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012

 

 

 

 (hình ảnh đề thi công chức công nghệ thông tin)

 Đề thi công chức ngạch

Công Nghệ Thông Tin 2012

 

1.     Hãy mô tả danh sách các nhóm người dùng group trong hệ điều hành MS Windows XP.
2.     Phân biệt giữa người dùng user và nhóm người dùng. So sáng quyền sử dụng giữa 2 nhóm người dùng là ABmin và user.
3.    Quan hệ cơ sở dữ liệu là gì? Nêu các kiểu quan hệ trong cơ sở dữ liệu? Trình bày nội dung ý nghĩa các tùy chọn và thông số hiển thị trong hộp thoại internet protocol (PTC/IP) của NTC (cạp mạng) trong hệ điều hành Window XP.
4. Bài tập:
Cho CSDL quan hệ:
    SV(MASV, TenSV,MaLop,DiaChi)
    LOP (MaLop,TenLop,SoSV) Trong đó:
    MASV: Mã sinh viên
    TenSV: Tên sinh viên
    MaLop: Mã lớp
    DiaChi: Địa chỉ
    TenLop: Tên lớp
    SoSV: Số sinh viên
Hãy Biểu diễn các truy vấn sau bằng ngôn ngữa SQL:
    a. Liệt kê mã lớp, tên lớp và số liệu sinh viên với các lớp có số sinh viên lớn hơn 20 và nhỏ hơn 30
    b. Liệt kê tên các SV có địa chỉ ở Hải phòng và Thành phố Hà Nội
    c. Liệt kê tên các SV học ở lớp có tên lớp là kinh tế
    d. Liệt kê Mã SV , tên SV có địa chỉ ở TP HCM và có tên lớp là kinh tế

 

Thêm bình luận