Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển dụng 2014 | Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển

Kế Toán-Tài ChínhQuy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển dụng 2014

 Đây là File bao gồm: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức 2014, các quy định khi thí sinh muốn nộp hồ sơ thi công chức:

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2014 và Công văn số 6066/BTC-TCCB ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về cách tính điểm xét tuyển đối với ngạch nhân viên bảo vệ, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

thi cong chuc

 

( hình ảnh Thi công chức) 

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:

 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 

b) Đủ 18 tuổi trở lên

 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

 

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

 

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

 

2.1. Ngạch chuyên viên nghiệp vụ:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

 

2.2. Ngạch chuyên viên làm công tác tin học

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; mạng máy tính, toán tin;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

 

2.3. Ngạch kế toán viên:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

 

2.4. Ngạch cán sự văn thư lưu trữ:

 

a) Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc các chuyên ngành: Văn thư, Lưu trữ; Quản trị Văn phòng;

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

 

2.5. Ngạch nhân viên bảo vệ:

a) Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

b) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

 

Group 1 copy 6

 

Thêm bình luận