Một số điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018 | Bài viết hay

Cảm nhận học viên

Cảm nhận sau khi học xong khóa học của bạn Bảo Ngọc

News image

Lớp học mang lại nhiều kiến thức thực tế, không khí vui tươi, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị tại Trung Tâm Gia Sư Kế ...

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học kế toán thực hành

News image

Cám ơn các bạn Hoàng Anh và bạn Tú Duyên đã tin tưởng vào uy tín của Gia sư kế toán trưởng. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của ...

Tìm thông tin trong web bằng Google

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh nghiệm

News image

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh ...

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...


Kế Toán-Tài ChínhMột số điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018

Một số điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018 - Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

mot-so-diem-moi-ve-thue-gtgt-va-thue-tndn-nam-2018

1. Một số nội dung thay đổi về chính sách Thuế GTGT:

** Một số điểm mới về chính sách thuế GTGT quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 như sau:

a. Sửa đổi quy định về đối tượng không chịu Thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản:

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau:

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất Thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT.

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất Thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT.

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất Thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT.

b. Bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu:

- Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn Thuế GTGT theo tháng, quý.

Bạn đang xem: Một số điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018

- Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

- Trước ngày 01/02/2018, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/100/2016/NĐ-CP thì: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

2. Nội dung mới quy định về Thuế TNDN - khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

** Một số điểm mới về chính sách thuế TNDN quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 như sau:

- Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP, khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

- Trước ngày 1/2/2018, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

==> Như vậy: Những điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thay đổi như sau:

- Các trường hợp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT liên quan đến sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản; đồng thời bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

- Tăng định mức chi phí được trừ đối với khoản chi để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện từ 01 triệu đồng/tháng/người lên 03 triệu đồng/tháng/người; đồng thời bổ sung thêm phần bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vào định mức, nếu vượt định mức sẽ không được trừ khi tính thuế.

Bài viết: Một số điểm mới về thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018

Xem thêm:

Những trường hợp không phải xuất hóa đơn

Công việc bán thời gian cho kế toán không cần kinh nghiệm

Kế toán làm gì?