Giới Thiệu Bộ Tài Liệu Ôn Thi Công Chức | Tài Liệu Mật Ôn Thi Công Chức NN Chủ Yếu

Kế Toán-Tài ChínhGiới Thiệu Bộ Tài Liệu Ôn Thi Công Chức

 Bộ tài liệu ôn thi công chức, bộ tài liệu bao gồm nhiều phần

1. Luật Kế Toán

2. Luật NSNN số 01 năm 2002

3. Thông Tư 08.2013.TT.BTC

4.128_2004 Nghị Định Chính Phủ

5. Một Số Hoạt Động Chính Của Kho Bạc Nhà Nước

6.Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Bộ Tài Chính

7.Pháp Lệnh Cán Bộ Công Chức 1998

8. Pháp Lệnh Cán Bộ Công Chức 2003

9.Quyết Định 108 Năm 2009 Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kho Bạc Nhà Nước

10. Quyết Định 362 Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh

11. Một Số Tài Liệu Khác...

-->  Link Tải  Vui Lòng chọn Đúng Mục Cần Tải