Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế | Bài viết hay

Cảm nhận học viên

Cảm nhận sau khi học xong khóa học của bạn Bảo Ngọc

News image

Lớp học mang lại nhiều kiến thức thực tế, không khí vui tươi, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị tại Trung Tâm Gia Sư Kế ...

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học kế toán thực hành

News image

Cám ơn các bạn Hoàng Anh và bạn Tú Duyên đã tin tưởng vào uy tín của Gia sư kế toán trưởng. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của ...

Tìm thông tin trong web bằng Google

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh nghiệm

News image

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh ...

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...


Kế Toán-Tài ChínhHướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế-Sau mỗi kỳ thanh tra của cơ quan thuế, kế toán thường phải điều chỉnh lại một số bút toán để phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo biên bản thanh tra và thể hiện việc chấp hành chế độ kế toán. Để giúp các bạn kế toán hạch toán đúng những trường hợp sau khi cơ quan thuế quyết toán xong, chúng tôi xin chia sẻ bài viết “Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế”. Các bạn tham khảo nhé!

huong-dan-dieu-chinh-so-lieu-sau-khi-quyet-toan-thue

A. Điều chỉnh thuế GTGT sau khi quyết toán thuế

- Điều chỉnh kê khai bổ sung của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ và tại thời điểm kỳ hiện tại nhập vào chỉ tiêu [37] của tờ khai kỳ hiện tại khi có quyết định thanh tra thuế.

- Hạch toán khoản giảm VAT này của TK 1331:

Nợ TK 811,642,242, 4211 

Có TK 1331

B. Hạch toán các khoản truy thu sau khi quyết toán thuế

***Căn cứ:

- Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

- Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Đối với doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên:

*** Nếu năm trước DN đang dư Có TK 4211 ( lãi) thì :

- Tiền truy thuế TNDN

Nợ TK 4211

Có TK 3334

- Tiền phạt 

Nợ TK 4211

Có TK 3339

- Tiền truy thuế GTGT

Nợ TK 4211

Có TK 33311

- Tiền truy thuế TNCN

Nợ TK 4211

Có TK 3335

- Khi nộp:

Nợ TK 3334,3339,33311,3335

Có TK 111,112.

*** Nếu năm trước đang Nợ TK 4211 ( lỗ)

Bạn đang xem: Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế chi tiết

- Tiền truy thuế TNDN

Nợ TK 811

Có TK 3334

- Tiền phạt

Nợ TK 811

Có TK 3339

- Tiền truy thuế GTGT

Nợ TK 811

Có TK 3339

- Tiền truy thuế TNCN

Nợ TK 811

Có TK 3335

- Khi nộp:

Nợ TK 3334,3339,33311,3335

Có TK 111,112.

2. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần…

- Biên bản hợp HĐTV về việc quyết định xử lý kết quả thanh tra: do công ty có quy mô lớn hệ thống sổ phải đảm bảo yếu sổ sách với thuế và giải trình cổ đông

*** Nếu chấp nhận tính vào lợi nhuận năm trước:

- Nếu năm trước DN đang dư Có TK 4211 (lãi) thì làm giảm lợi nhuận chưa phân phối năm trước đó

Nợ TK 4211

Có TK 3339,3334,33311,3335

*** Nếu không chấp nhận tính vào lợi nhuận năm trước mà để chia chác cổ tức:

Nợ TK 811

Có TK 3339,3334,33311,3335

- Kết chuyển và tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212 cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm hạch toán khoản vào B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế

Nợ TK 911

Có TK 811

C. Xử lý chênh lệch hàng tồn kho, tiền mặt …. sau khi quyết toán thuế

1. Hàng tồn kho - TK 156

** Trường hợp phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hoá ở bất kỳ khâu nào phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân.

a. Phản ánh giá trị hàng hoá thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 156 - Hàng hoá.

b. Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền

Nợ các TK 111, 112,. . . Nếu do cá nhân gây ra phải bồi thường bằng tiền

Nợ TK 334 - Nếu do cá nhân gây ra phải trừ vào lương

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại

Có TK 1381 - Phải thu khác

** Trường hợp phát hiện thừa hàng hoá bất kỳ ở khâu nào trong kinh doanh phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân.

a. Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, do quên ghi sổ,. . . thì điều chỉnh lại sổ kế toán.

b. Nếu hàng hoá thừa là thuộc quyền sở hữu của đơn vị khác

- Giá trị hàng hoá thừa ghi Nợ TK 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữa hộ, nhận gia công

- Sau đó khi trả lại hàng hoá cho đơn vị khác ghi có TK 002.

c. Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý

Nợ TK 156 - Hàng hoá

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

d. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý hàng hoá thừa

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các Tài khoản liên quan.

2. Nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt (TK 152) phát hiện khi kiểm kê:

* Trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người phạm lỗi.

- Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi sổ bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán

- Nếu giá trị nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (Hao hụt vật liệu trong định mức)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

- Nếu số hao hụt chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị hao hụt

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:

Nợ TK 111 - Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 334 - Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát nguyên liệu, vật liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán

Có TK 138 - Tài sản thiếu chờ xử lý

** Đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chưa xác định được nguyên nhân

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết

- Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK liên quan.

- Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật liệu thừa là của các đơn vị khác khi nhập kho chưa ghi tăng TK 152

+ Không ghi vào bên Có Tài khoản 3381 mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”.

+ Khi trả lại nguyên liệu, vật liệu cho đơn vị khác ghi vào bên Có Tài khoản 002

3. Phát hiện thừa, thiếu thành phẩm (TK 155) khi kiểm kê đều phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân xác định người phạm lỗi.

- Nếu thừa, thiếu thành phẩm do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ kế toán phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán

- Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa phải chờ xử lý:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 155 - Thành phẩm.

- Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán ghi sổ theo quyết định xử lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . . Nếu cá nhân phạm lỗi bồi thường bằng tiền

Nợ TK 334 - Nếu trừ vào lương của cá nhân phạm lỗi

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường

Có TK 1381 - Phải thu khách hàng

- Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thiếu phải chờ xử lý

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

- Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có các Tài khoản liên quan.

4. Công cụ dụng cụ - TK 153

- Khi kiểm kê phát hiện công cụ, dụng cụ thừa, thiếu, mất, hư hỏng, kế toán phải căn cứ vào nguyên nhân hoặc quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để xử lý

*** Nếu thừa,thiếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán.

- Trường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân và người phạm lỗi

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Khi có quyết định xử lý: Nếu người làm mất, hỏng phải bồi thường, ghi;

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần thiếu hụt, mất, hư hỏng công cụ, dụng cụ còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán

Có TK 1381 - Phải thu khác

- Trường hợp phát hiện thừa chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

- Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền 

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK liên quan.

5. Các tài khoản khác xử lý tương tự:

- Trường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân và người phạm lỗi

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK các tài khoản sai sót: 111,112…….

- Khi có quyết định xử lý nếu người làm mất, hỏng phải bồi thường, ghi;

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Nợ TK 1388 - Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi

Nợ TK 632 - Phần thiếu hụt, mất, hư hỏng công cụ, dụng cụ còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán

Nợ TK liên quan khác.

Có TK 1381 - Phải thu khác

- Trường hợp phát hiện thừa chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 111,112….- Các tài khoản thừa cần xử lý

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

- Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK liên quan.

D. Tham khảo thêm cách xử lý của cơ quan thuế hướng dẫn

*** Căn cứ ở Công văn số 13521/CT-TTHT Hướng dẫn hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế

*** Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

1. Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

- Thuế GTGT truy thu thêm :

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

- Thuế TNDN truy thu thêm :

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp

- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

+ Trường hợp do công ty phải trả

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

2. Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

*** Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Bài viết:Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Xem thêm:

Những trường hợp không phải xuất hóa đơn

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán doanh nghiệp là gì và những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp


Trên đây là những cách điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế của doanh nghiệp, tùy vào từng lỗi sai mà công việc điều chỉnh cũng khác nhau. Và để làm tốt công việc quyết toán thuế một cách đúng và chính xác thì các bạn cũng cần phải có những kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm nhất định.Và để làm được điều đó các bạn có thể tham gia:

khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, Phần mềm kế toán Excel, Misa với kế toán trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa, Excel... có bản quyền để hỗ trợ học tập

3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )

4. Học xong khóa học có hỗ trợ việc làm

5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,

+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

+ Làm sổ sách kế toán

+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, … 

+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học

7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

hoàng-thị-hạnh

vo thi tu duyen