Hướng dẫn cách tra tên ra khỏi cột họ và tên trong excel | Thư viện kế toán

Cảm nhận học viên

Cảm nhận sau khi học xong khóa học của bạn Bảo Ngọc

News image

Lớp học mang lại nhiều kiến thức thực tế, không khí vui tươi, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị tại Trung Tâm Gia Sư Kế ...

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học kế toán thực hành

News image

Cám ơn các bạn Hoàng Anh và bạn Tú Duyên đã tin tưởng vào uy tín của Gia sư kế toán trưởng. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của ...

Tìm thông tin trong web bằng Google

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự. Lương cao, được hướng dẫn công việc, ưu tiên các bạn có thể đi làm ngay. Nộp hồ sơ ...


Kế Toán-Tài ChínhHướng dẫn cách tra tên ra khỏi cột họ và tên trong excel

excel

Hướng dẫn cách tách tên ra khỏi cột Họ và tên trong Excel.

Trong bảng tính bằng Excel bạn thường gặp những trường hợp sau:
+Họ và tên viết chung 1 cột nay muốn tách tên ra riêng 1 cột.
+Họ tên lót viết 1 cột và tên viết riêng 1 cột nay muốn hòa trộn thành 1 cột.
Trong bài viết này tôi xin trình bày cách tách tên ra khỏi cột họ và tên, cách làm như sau:
Bước 1: Tiến hành tách tên khỏi cột Họ và tên
Giả sử bạn có một bảng danh sách như dưới đây:

 

+Tại ô có tọa độ D4 ta nhập tên của cột phụ.
+Tại ô có tọa độ D5 nhập hàm sau:

=IF(ISERROR(FIND(" ",TRIM(B5),1)),"",RIGHT(TRIM(B5),LEN(TRIM(B5)) -FIND

("#",SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ","#",

LEN(TRIM(B5))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ",""))))))

+Sao chép công thức của ô D5 tới các ô khác trong cột D ta sẽ có kết quả tên của

những người còn lại

 

Bước 2: Tiến hành tách Họ và tên đệm khỏi cột Họ và tên.

 

+Tại ô C4 nhập Họ tên lót.
+Tại ô C5 nhập hàm =LEFT(B5,LEN(B5)-LEN(D5))
+Sao chép công thức ô C5 xuống các ô khác trong cột ta có kết quả.

 

Bây giờ bạn chỉ cần khép cột B lại để sử dụng cột C và D.
Chú ý: Nếu bạn muốn xóa cột B thì cột C và D sẽ báo lỗi bạn phải làm như sau:
+Bôi đen danh sách trong 2 cột C4 và D4, ấn CTRL+C để Copy
+Đặt con trỏ vào ô E4.
+Nháy vào Edit Paste Spesial đánh dấu vào ô Values bấm OK.
+Cuối cùng xóa bỏ 3 cột B,C,D là xong.

Giả sử ta có danh sách như dưới đây:

HoTen Ho Ten
Võ Thông    
Vũ thị Cẩn    
Ngọc tuyết    
Trúc Giang    
     


Nhiệm vụ đề ra là ta cần điền ngay cả họ & tên vô cột [Ho] & cột [Ten] tương ứng

của những người này;

Nhiệm vụ sẽ khải thi nếu các bạn dùng chỉ 1 hàm tự tạo sau:

Mã:

Option Explicit
Function TachHo_Ten(HoTen As String, Optional Ho As Boolean = True)
As String Dim VTrr As Byte HoTen = Trim$(HoTen) If HoTen = "" Then TachHo_Ten = "" Exit Function End If VTrr = InStrRev(HoTen, " ", Len(HoTen)) If VTrr = 0 Then TachHo_Ten = HoTen Else TachHo_Ten = IIf(Ho, Left(HoTen, VTrr - 1), Mid(HoTen, VTrr + 1)) End If End Function

Lúc đó cú fáp tại ô [B4] sẽ là =TachHo_Ten(A4)

Còn cú fáp ở ô bên fải liền kề sẽ fức tạp hơn 1 tẹo: =TachHo_Ten(A4,FALSE)


(chúc các bạn thành công!

Cảm nhận của học viên khi tham gia khóa học

* Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

- Hotline: 0918 867 446

- Email: giasuketoantruong@yahoo.com