Hệ thống tài khoản kế toán | Mẫu sổ sách, chứng từ kế toán

Tìm thông tin trong web bằng Google

Download htkk

download phan mem ke toan excel

Ebook nghiep vu thue

phan mem tien ich

thu-vien-luan-van

thu vien ebook tong hop

Hỗ trợ tư vấn các khóa dạy tại DN, dạy tại nhà học viên và dạy qua internet


Hotline: 0918 867 446 - Tel: (028) 38 336 446

Ghi danh học kế toán TH tại Quận 1


Hotline: 0962 283 630 - Tel: (028) 38 336 446

Gọi Voice Skype online đến chúng tôi

 Đăng ký ghi danh online tại đây.
Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Tuyển kế toán không kinh nghiệm - Đào tạo từ đầu

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm - Đào tạo từ đầu. Đối tác trung tâm đang cần tuyển kế toán chưa kinh nghiệm được hướng dẫn công việc tận ...

Tuyển gấp kế toán part-time, kế toán học việc, thực tập sinh kế toán

News image

Đối tác báo vẫn chưa tuyển được kế toán không kinh nghiệm làm việc part-time các bạn liên hệ ứng tuyển ngay ...

Cần tuyển nhân viên nhập liệu part-time không kinh nghiệm

News image

Cần tuyển nhân viên nhập liệu part-time không kinh nghiệm, các bạn nhanh chóng liên hệ ứng tuyển ngay ...

dang-ky-hoc

uu-dai-danh-sinh-vien-ke-toan

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5005
mod_vvisit_counterYesterday7848
mod_vvisit_counterThis week37820
mod_vvisit_counterLast week42922
mod_vvisit_counterThis month118631
mod_vvisit_counterLast month170511
mod_vvisit_counterAll days11175442

lienketdaotaovoimisa-1Hệ thống tài khoản kế toán

 

tai-lieu-ke-toan

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES
 
 
SỐ HIỆU TK
TÊN TÀI KHOẢN
ACCOUNT NAME
Cấp 1
Cấp 2
   
LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
TYPE 1: CURRENT ASSETS
111
.
.
.
112
.
.
.
113
.
.
121
.
.
128
.
.
129
131
133
.
.
.
136
.
.
.
138
.
.
.
139
141
142
144
.
151
152
153
154
155
156
.
.
.
157
158
159
161
.
.
.
.
1111
1112
1113
.
1121
1122
1123
.
1131
1132
.
1211
1212
.
1281
1288
.
.
.
1331
.
1332
.
1361
.
1368
.
1381
1385
1388
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1561
1562
1567
.
.
.
.
1611
.
1612
Tiền mặt
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền gửi ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền đang chuyển
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Cổ phiếu
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
Đầu tư ngắn hạn khác
Tiền gửi có kỳ hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
DP giảm giá đầu tư ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hoá
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
.
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
CP sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Giá mua hàng hoá
Chi phí thu mua hàng hóa
Hàng hoá bất động sản
Hàng gửi đi bán
Hàng hoá kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chi sự nghiệp
Chi sự nghiệp năm trước
.
Chi sự nghiệp năm nay
Cash on Hand
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Gold, Silver, Precious Stone
Cash in Bank/ Cash at Bank
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Gold, Silver, Precious Stones
Cash in Transit
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Short-term Security Investments
Investment in Shares/ Stocks
Investment in Bonds
Other Short-term Investments
Fixed-Term Deposits
Other Short-term Investments
Allowance for Short-term Investments
Accounts Receivable/ Trade Receivables
Deductible VAT
Deductible VAT of Goods & Services
.
Deductible VAT of Non-current Assets
Internal Receivables
Receivables from subsidiaries
.
Other Internal Receivables
Other Receivables
Pending Shortage Assets
Receivables from Privatization
Other Receivables
Allowance for Uncollectible Accounts
Advance to
Short-term Prepaid Expenses
Short-term Mortgage, Guarantee Deposit
Inventories in Transit
Materials
Tools, Supplies
Work In Process
Finished Goods
Goods
Cost of Goods
Freight-in
Property Inventories
Consignment Inventories
Goods in Bonded Warehouse
Allowance for Inventories
Government Sourced Expenses
Government Sourced Expenses of Previous Year
Government Sourced Expenses of This Year
   
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN
TYPE 2: NON-CURRENT ASSETS
211
.
.
.
.
.
.
212
213
.
.
.
.
.
.
.
.
214
.
.
.
.
.
.
217
221
222
223
228
.
.
.
229
241
.
.
.
242
243
244
.
2111
2112
2113
2114
2115
2118
.
.
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
.
.
.
2141
2142
2143
2147
.
.
.
.
.
.
2281
2282
2288
.
.
2411
2412
2413
.
.
.
Tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử đụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu hàng hóa
Phần mềm máy vi tính
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
Hao mòn TSCĐ
.
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
.
Bất động sản đầu tư
Đầu tư vào công ty con
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Cổ phiếu
Trái phiếu
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
Xây dựng cơ bản dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Tangible Non-current Assets
Plant, Buildings
Machinery and Equipment
Transportation Means
Office Appliances
Long-term Trees, Cattle
Other Non-current Assets
Non-Current Assets under Finance Leases
Intangible Assets
Right of Land Use
Copyrights
Patents
Trademarks & Brand Names
Software
Licences & Franchises
Other Intangible Assets
Accumulated Depreciation & Amortization
Accumulated Depreciation
Accumulated Depreciation-Finance Lease
Accumulated Amortization
Accumulated Depreciation of Investment Property
Investment Property
Investment in subsidiaries
Investment in Joint Ventures
Investment in Associates/ Affiliates
Other Long-term Investments
Shares / Stocks
Bonds/ Debentures
Other Long-term Investments
Allowance for Long-term Investments
Construction in Progress
Fixed Assets in Purchasing
Construction in Progress
Capitalised Repairs/ Major Repairs
Long-term Prepaid Expenses
Deferred Tax Assets
Long-term Mortgage, Guarantee Deposits
   
LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ
TYPE 3: LIABILITIES
311
315
331
.
333
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
334
.
.
335
336
337
.
338
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
341
342
343
.
.
.
344
.
347
351
352
353
.
.
.
.
.
356
.
.
.
.
.
.
.
.
3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
.
3337
.
3338
3339
.
.
3341
3348
.
.
.
.
.
3381
3382
3383
3384
3385
3386
.
3387
3388
3389
.
.
.
3431
3432
3433
.
.
.
.
.
.
3531
3532
3533
3534
.
.
.
3561
.
3562
Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải trả cho người bán
.
Thuế và các khoản nộp Nhà nước
.
Thuế GTGT phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
.
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
.
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Phải trả người lao động
Phải trả công nhân viên
Phải trả người lao động khác
Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Phải trả, phải nộp khác
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hoá
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
.
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác
Bảo hiểm thất nghiệp
Vay dài hạn
Nợ dài hạn
Trái phiếu phát hành
Mệnh giá trái phiếu
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
.
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dự phòng tài trợ mất việc làm
Dự phòng phải trả
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định
Short Term Borrowing
Current Portion of Long-Term Debts
Accounts Payable/ Trade Payables/ Payables
Tax Payables & Payables to Government
VAT Payable
Out-put VAT Payable
VAT Payable for Imported Goods
Special Sales Tax
Import and Export Duty
Business Income Tax/ Profit Tax
Personal/ Employee Income Tax
Tax on Exploitation of Natural Resources
Housing, Land Tax & Land Rental/ Lease
Other Tax
Other Fees and Licenses Payable
.
Employee Payables
Employee Payables
Payables to other labors
Accural Expenses/ Expense Payables
Internal Payables
Payment Based on Stages of Construction Contract Schedules
Other Payables
Pending Surplus Assets
Trade Union Fee Payable
Social Insurance Payable
Health Insurance Payable
Payables on Privatization
Short-term Received Guarantee Deposits
Unearned Revenue
Other Payables
Unemployment Insurance Payable
Long-term borrowing
Long-tern Debt
Issued Bonds/ Debentures
Par Value of Issued Bonds
Discounts on Bonds/ Debentures
Premium on Bonds/ Debentures
Long-term Received Guarantee Deposits
Deferred Tax Liabilities
Unemployment Fund
Provision Payables
Bonus, Welfare Fund
Bonus Fund
Welfare Fund
Welfare Fund Transferred to Non-Current Assets
Management Bonus Fund
Science & Technology Development Fund
Science & Technology Development Fund
Science & Technology Development Fund Transferred to Non-current Assets
   
LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU
TYPE 4: OWNERS’ EQUITY
411
.
.
.
412
413
.
.
.
.
414
415
418
.
419
421
.
.
441
.
461
.
.
466
.
4111
4112
4118
.
.
4131
.
4132
.
.
.
.
.
.
.
4211
4212
.
.
.
4611
4612
Nguồn vốn kinh doanh
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Nguồn kinh phí sự nghiệp
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Owners’ Equity/ Equity/ Capital
Share Capital/ Paid-In Capital
Surplus Share Capital/ Premium Capital
Other Capital
Revaluation Differences on Assets
Foreign Exchange Differences
Foreign Exchange Differences on      Revaluation at Year End.
Foreign Exchange Differences During Construction Stage
Investment & Development Fund
Finance Reserve Fund
Other Funds belongs to Equity
.
Treasury Stocks
Retained Earning/ Undistributed Profit
Undistributed Profit of Previous Year
Undistributed Profit of This Year
Basic Construction Capital/ Source
.
Government Sources for Expenses
Government Sources - Previous Year
Government Sources - This Year
Government Sources Transferred to Non-current Assets
   
LOẠI 5: DOANH THU
TYPE 5: REVENUE
511
.
.
.
.
.
.
.
.
512
.
.
.
515
521
531
532
.
.
5111
5112
5113
5114
5117
.
5118
.
5121
5122
5123
.
.
.
.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Doanh thu khác
Doanh thu bán hàng nội bộ
Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
Sales Revenue and Service Revenue
.
Revenue - Sales of Goods
Revenue - Sales of Finished Goods
Revenue - Rendering Services
Revenue - Price Subsidized
Revenue - Sales of Investment Properties
.
Revenue - Others
Internal Revenue
Revenue - Sales of Goods
Revenue - Sales of Finished Goods
Revenue - Rendering Services
Revenue - Financing Activities
Sales Discounts / Trade Discounts
Sales Returns
Sales Allowances
   
LOẠI TK: 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
TYPE 6: PRODUCTION & OPERATION EXPENSES
611
.
.
621
.
622
623
.
.
.
.
.
.
627
.
.
.
.
.
.
.
631
632
635
641
.
.
.
.
.
.
.
642
.
6111
6112
.
.
.
.
6231
6232
6233
6234
6237
6238
.
.
6271
6272
6273
6274
6277
6278
.
.
.
.
6411
6412
6413
6414
6415
6417
6418
.
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
Mua hàng
Mua nguyên liệu, vật liệu
Mua hàng hoá
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Chi phí công nhân trực tiếp
Chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí nhân công
Chi phí vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao máy thi công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Chi phí sản xuất chung
.
Chi phí nhân viên phân xưởng
Chi phí vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Giá thành sản xuất
Giá vốn hàng bán
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí nhân viên
Chi phí vật liệu, bao bì
Chi phí vật dụng, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí bảo hành
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Purchases
Purchases - Materials
Purchases - Goods
Direct Material Expense
.
Direct Labour Expense
Expenses for Using Construction Engine
Labour Expense
Indirect Material Expense
Tool & Supplies Expense
Depreciation of Construction Engine
Services from Outside
Other Cash Expenses
Factory Overhead/ Production Overhead
Indirect Labour Expenses
Indirect Material Expenses
Tool & Supplies Expenses
Depreciation Expenses
Services from Outside
Other Expenses
Manufacturing Cost/ Production Cost
Cost of Goods Sold/ Cost of Sales
Finance Expense/ Finance Charge
Selling Expenses
Labour Expenses
Packaging & Material Expenses
Supplies Expenses
Depreciation Expenses
Warranty Expenses
Services from Outside
Other Cash Expenses
General & Administrative Expenses
Salary Expenses
Supplies Expenses
Stationery & Office Supplies
Depreciation Expenses
Tax, Fees and Licenses
Bad Debt and Allowance Expenses
Services from Outside
Other Cash Expenses
   
LOẠI 7 : THU NHẬP KHÁC
TYPE 7: OTHER INCOMES
711
 
Thu nhập khác
Other Incomes
   
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
TYPE 8: OTHER EXPENSES
811
821
 
 
8211
8212
Chi phí khác
Chi phí thuế TNDN
Chi phí TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Other expenses
Profit Tax Expense
Current Profit Tax Expense
Deferred Profit Tax Expense
   
LOẠI 9 : XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TYPE 9: INCOME SUMMARY
911
 
Xác định kết quả kinh doanh
Income Summary
   
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
TYPE 0 –OFF BANLANCE SHEET
001
002
003
004
007
008
 
Tài sản thuê ngoài
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
Hàng hoá bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
Nợ khó đòi đã xử lý
Ngoại tệ các loại
Dự toán chi sự nghiệp, dự án
Assets Hired
Goods Keep on Behalf of the Others
Consigned Goods, Received Guarantee Goods
Settled Bad Debt
Foreign Currencies
Budget of Government Sourced Expense
 
* Đã được bổ sung sửa đổi theo Thông tư số 244/2009 TT-BTC ngày 31/12/2009.

Thêm bình luận


Comments 

 
avatar
#2 Francisco 2017-11-14 19:40
This gives a website web presence and it gives you a major advantage over your competition. There are always product demonstrations and distinctive displays unfold through Hamleys seven dynamic floors.
While it may take a little while for changes in design culture to filter out
into the more remote regions of the UK, London because of its position as the capital city gets to see new concepts first, thanks
to a plethora of exhibitions and shows dedicated
to web design.

Feel free to surf to my web-site :: inventory accounting software: https://www.smesystem.Co.uk/
Quote
 
 
avatar
#1 Lenora 2016-09-07 21:18
WOW just what I was searching for. Came here by
searching for sourpuss

My web page: free bingo: http://www.bingotonight.co.uk/pikmin-3-scornet-maestro-scuffle-boss-fight-day-14-nintendo-wii-u-hd-gameplay-walkthrough/
Quote