Hướng dẫn hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương | Bài viết hay

Cảm nhận học viên

Cảm nhận sau khi học xong khóa học của bạn Bảo Ngọc

News image

Lớp học mang lại nhiều kiến thức thực tế, không khí vui tươi, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị tại Trung Tâm Gia Sư Kế ...

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học kế toán thực hành

News image

Cám ơn các bạn Hoàng Anh và bạn Tú Duyên đã tin tưởng vào uy tín của Gia sư kế toán trưởng. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của ...

Tìm thông tin trong web bằng Google

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự. Lương cao, được hướng dẫn công việc, ưu tiên các bạn có thể đi làm ngay. Nộp hồ sơ ...


Kế Toán-Tài ChínhHướng dẫn hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Hướng dẫn hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương
Bài viết dưới đây xin chia sẻ cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương, cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản ...theo Thông tư 200 và 133 mới nhất

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương:
Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền quà ….). vào đúng từng bộ phận có liên quan (Chi phí tiền lương của nhân công trực tiếp: Tk 622; Chi phí tiền lương của sản xuất chung : Tk 627; Chi phí tiền lương của bộ phận bán hàng: Tk 641; Chi phí tiền lương của bộ phận quản lý: TK 642) và đồng thời trích các khoản chi phí BHXH, BHYT, BHTN theo lương

Kiểm tra sự có thực của nhân sự nhân lương cũng như kiểm tra lại cách tính toán lương của phòng nhân sự

Tính toán thuế TNCN đúng đủ và phù hợp theo quy định của pháp luật về thuế TNCN khi tính toán tiền lương

Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

luong12

Hình ảnh: Hướng dẫn hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương 

1. Khi tính tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả:

- Các phải xác định chi tiết là tiền lương đó trả cho bộ phận nào và DN mình sử dụng chế độ kế toán 200 hay 133 để hạch toán cho chính xác nhé. VD: Chi tiền lương cho nhân viên bán hàng (DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 133, thì hạch toán vào: Nợ 6421), cụ thể như sau:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo TT 133)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Theo TT 200)

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231) (Theo TT 200)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) (Theo TT 200)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) (Theo TT 200)

Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)

        Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348).

2. Hạch toán các khoản Bảo hiểm trích theo lương:

a. Khi tính trích các khoản Bảo hiểm, KPCĐ trừ vào chi phí của DN:

Các bạn phải chi tiết theo từng bộ phận nhé: VD: Bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý…

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642...:   Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%

            Có TK 3383 (BHXH) : Tiền lương tham gia BHXH x 17,5%

            Có TK 3384 (BHYT) : Tiền lương tham gia BHXH x 3%

            Có TK 3386 (hoặc 3385) (BHTN) : Tiền lương tham gia BHXH x 1%

            Có TK 3382 ( KPCĐ) : Tiền lương tham gia BHXH x 2%

Chú ý: BHTN 

- Nếu theo Thông tư 200 là: 3386

- Nếu theo Thông tư 133 là: 3385

b. Trích khoản Bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên:

Nợ TK 334  : Tiền lương tham gia BHXH x 10,5%

            Có TK 3383   :  Tiền lương tham gia BHXH x 8%

            Có TK 3384   :  Tiền lương tham gia BHXH x 1,5%

            Có TK 3386 (hoặc 3385) : Tiền lương tham gia BHXH x 1%

c. Khi nộp tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383 :   Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%)

Nợ TK 3384 :   Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%)

Nợ TK 3386 (hoặc 3385) :   Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)

Nợ TK 3382 :   Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)

              Có TK 1111, 1121  :   Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%)

Cụ thể: 

- Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%

- Nộp cho bên Liên đào lao động Quận, huyện: 2% 

3. Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)

a. Khi trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương của nhân viên:

Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN khấu trừ

                 Có TK 3335 : Thuế TNCN

b. Khi nộp tiền thuế TNCN:

Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN phải nộp

          Có TK 1111, 1121

4. Khi trả lương (hoặc nhân viên ứng trước tiền lương:

- Khi thanh toán tiền lương hoặc nhân viên ứng trước tiền lương, ghi:

Nợ TK 334:  Phải trả người lao động

            Có TK 111, 112   : Số tiền trả

Lưu ý: Các bạn phải dựa vào Bảng thanh toán tiền lương, phiếu chi lương để hạch toán khi trả lương nhé.

5. Trường hợp trả lương bằng sản phẩm, hàng hoá:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán chưa có thuế GTGT:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)

             Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

             Có TK 5118 - Doanh thu khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

- Nếu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá thanh toán:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)

           Có TK 5118 - Doanh thu khác (Giá thanh toán).

6. Khi tính tiền thưởng phải trả bằng quỹ khen thưởng:

- Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

             Có TK 334 - Phải trả người lao động.

- Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động.

              Có các TK 111, 112,. . .

7. Khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .) phải trả cho nhân viên:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)

     Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

- Khi nhận được tiền của Cơ quan BHXH trả cho DN:

Nợ TK 111, 112:

      Có TK 3383

- Khi trả tiền chế độ BHXH cho nhân viên (thai sản, ốm đau, tai nạn ...):

Nợ TK: 334 

     Có TK 111, 112

Lưu ý: Điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý, những giấy tờ, thủ tục cần thiết.

Chứng từ sử dụng:

– Bảng chấm công

– Bảng thống kê khối lượng sản phẩm

– Đơn giá tiền lương theo sản phẩm

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

– Hợp đồng giao khoán

– Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ

– Bảng lương đã phê duyệt

– Phiếu chi/ UNC trả lương

– Phiếu lương từng cá nhân

– Bảng tính thuế TNCN

– Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN

– Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng

– Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan

Có thể bạn quan tâm:

Chính thức tăng lương cơ sở từ 01/7/2019

Những điều cần biết về thang bảng lương

50+ File excel kế toán lương cần thiết

Mẫu hồ sơ chi phí lương hợp lý- hợp lệ

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ, Phần mềm kế toán Excel, Misa, HTKK.. với kế toán trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

 Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa, Excel... có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học có hỗ trợ việc làm
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học 
ĐẶC BIỆT: Được hỗ trợ học thử miễn phí mà còn nhận được ngay phần QUÀ giành riêng cho Kế Toán.

 

IMG 0168hh

 


Related news items:
Bài viết liên quan mới nhất:
Bài viết liên quan gần đây: