Giáo viên chuyên kế toán thuế, cty TM DV, cty xây lắp | Thông tin GS


Giáo viên chuyên kế toán thuế, cty TM DV, cty xây lắp

thumai

 

Giáo viên kinh nghiệm: đang là kế toán làm việc tại các công ty, có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều hành phòng kế toán và quyết toán với cơ quan thuế.  

Giáo viên có kinh nghiệm thực tế làm kế toán tại các doanh nghiệp: Thương mại, dịch vụ, sản xuất (tính giá thành) và xây dựng, xây lắp công trình 

Chương trình học hiệu quả: có chứng từ hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, giấy báo nợ, giấy báo có, giấy nộp tiền đóng thuế vào ngân sách nhà nước (như khi đóng thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN), giấy nộp tiền bảo hiểm, …..