File ghi âm công chức thuế | Tài Liệu Mật Ôn Thi Công Chức NN Chủ Yếu


File ghi âm công chức thuế

 

tai lieu cc

File ghi âm công chức MP3 ,  bao gồm thuế TNDN mp3 , Thuế TNCN mp3, thuế gtgt mp3, luật quản lý thuế mp3,  tin học công chức mp3, và các side bài giảng khác...

 

 

 

 

Link Down :                   Mật mã giải nén là : ktktbh
Thuế TNDN.mp3

Thuế TNCN.mp3

Thuế gtgt.mp3

Luật quản lý thuế.mp3

Tin học công chức.mp3

BG Công chức thuế

Bài giảng công chức thuế

Bài giảng công chức thuế

BG thuế TNDN

kinh nghiem ke toan

 

Thêm bình luận