Đề thi kế toán tài chính 1 | Đề Thi Và Đáp Án Thi Công Chức Nhà Nước

Kế Toán-Tài ChínhĐề thi kế toán tài chính 1

 

Tải Đề thi kế toán tài chính 


Đề thi kế toán tài chính 1 2
 , nhằm giúp các bạn đinh hướng được các đề thi kế toán trong quá trình học tập nay trung tâm

Gia Sư Kế Toán Trưởng chia sẻ đề thi kế toán tài chính  cho các bạn 
Cách tải đề thi: 
Nhấn Vào nút G phía trên, sau đó nhấn chuột phải vào hình, Save As hình lại ngoài Desktop 
Ngoài ra trung tâm còn rất nhiều tài liệu học tập, bài tập, bài giải kế toán  các bạn có thể vào  Menu Thư viện - Tài liệu thi công

chức để xem và tải về học tập nhé

Tóm tắt: đề thi kế thúc môn học 
Môn học: kế toán tài chính 1

năm học: 2013-2014

Ngành/khối ngành: TCNH- Kế Toán , hình thức thi: Tự luận
Thời gian làm bài: .........90 phút.................

Tại một doanh nghiệp có tình hình phát sinh như sau:
Số dư đầu tháng TK 331: 31 triệu, trong đó

CTy xậy dựng số 1 ( SD nợ): 50 triệu
cừa hàng đống tâm ( SD có): 80 triệu
Ông A ( SD có): 1 triệu
Nghiệp vụ phát sinh

1. Ngày 2/3: Nhập kho 5000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty đông hải, đơn giá chưa thuế là 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%,

đồng thời công ty được hưởng chiết khấu thương mại của 05 hợp đồng trước đây( liên quan vật liệu Y còn tồn kho) trừ ngay trên hóa

đơn lần này số tiền theo giá chưa thuế là 500.000 đồng, thuế GTGT 5%

2. Ngày 5/3. Mua một máy vi tính theo hóa đơn GTGT lá 17 triệu, chưa bao gồm thuế GTGT, chưa trả tiền cho cửa hàng máy tính 106 ,

do quỹ phúc lợi đài thọ

de thi ke toan tai chinh 1 -1

de thi ke toan tai chinh 1-2