Đáp Án Các Môn Viết Chuyên Ngành Năm 2013 | Đề Thi Và Đáp Án Thi Công Chức Nhà Nước

Kế Toán-Tài ChínhĐáp Án Các Môn Viết Chuyên Ngành Năm 2013

de thi cc 2

Nhằm tiết kiệm thời gian học tập, tìm kiếm tài liệu thi công chức đề thi và đáp án các môn viết chuyên ngành năm 2013. Nay Trung Tâm Gia Sư Kế Toán

Trưởng chia sẽ đề thi và đáp án các môn viết chuyên ngành năm 2013

 

                                           

Ngân Hàng Đề Thi  Và Đáp Án Các Môn Viết Chuyên Ngành Năm 2013

1 Công thương

2 Kế hoạch đầu tư

3 Khoa học công nghệ

4 Lao động thương binh và xã hội

5. Đáp án môn viết Công Thương

6. Đáp án môn viết Kế Hoạch Đầu Tư

7. Đáp án môn viết Khoa Học Công Nghệ

8.Đáp án môn viết Lao Động Thương Binh Xã Hội

9.Đáp án môn viết Ngoại Vụ

10.Đáp án môn viết Nội Vụ

11.Đáp án môn viết Nông Nghiệp

12.Đáp án môn viết Tài Chính

13.Đáp án môn viết Tài Chính Môi Trường

14.Đáp án môn viết Thanh Tra

15.Đáp án môn viết Tư Pháp

16.Đáp án môn viết Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

17.Đáp án môn viết Văn Phòng

18.Đáp án môn viết Xây Dựng

Mời bạn xem thêm thông tin khóa học kế toán thực hành

" Hướng dẫn kê khai thuế, sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, các bạn được thực hành trên Pm misa,Excel học trên chứng từ thực tế

image dongdau

P/s: Các bạn có thể để lại bình luận nếu có vấn đề , bao gồm tất cả đề thi các năm