Danh sách , lệnh triệu tập kiểm tra viên thuế Hồ chí minh và hà nội | Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển

Kế Toán-Tài ChínhDanh sách , lệnh triệu tập kiểm tra viên thuế Hồ chí minh và hà nội

tailieuonthicongchucvienchucĐã có thông báo về danh sách bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên  thuế và lệnh  triệu tập ở khu vực miềm bắc rồi nhé mọi người.

 

 

 

 

 

Để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành thuế, Tổng cục Thuế tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên thuế và kiểm tra viên trung cấp thuế cho công chức thuộc các Cục Thuế; Cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên thuế dành cho công chức đã có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (học 10 ngày), gồm 3 lớp:

- Đối tượng: Công chức tuyển dụng năm 2012, 2013 ngạch kiểm tra viên thuế và tương đương, ngạch kiểm tra viên cao đẳng thuế và tương đương đã có chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

- Nội dung chương trình: Học 10 ngày phần kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế

Cuối khoá học viên phải hoàn thành 01 bài tiểu luận, 03 bài kiểm tra của ba Phần kiến thức: Phần kiến thức chung, Phần kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, Phần các kỹ năng theo chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên thuế ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ – BTC của Bộ Tài chính ngày 3/5/2014. (Do học viên đã được bồi dưỡng và đã có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nên học viên được miễn học trên lớp 2 phần: Phần kiến thức chung, Phần các kỹ năng nhưng vẫn phải làm đầy đủ các bài kiểm tra và viết tiểu luận để hoàn thiện hồ sơ khoá học và có cơ sở cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học cho học viên. Để bảo đảm chất lượng của khoá học, đề nghị học viên tự ôn tập trước phần kiến thức chung và phần các kỹ năng để làm bài kiểm tra trên lớp).

 

Link : Tải thông báo

Thêm bình luận