Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTC | Tin tức kế toán - tài chính


Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTC

Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTC

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra , đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kì hiện tại với các kì kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích  BCTC sẽ cung cấp cho người sư dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.

Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Khi phân tích BCTC các bạn có thể dễ dàng tính ra các con số. Tuy nhiên thường không biết đánh giá các chỉ số như thế nào là tốt hay xấu.

File tài liệu có cột đánh giá các chỉ số phân tích, sau khi tính toán xong, dựa vào các đánh giá các bạn có thể nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Để Download bản full đầy đủ các bạn Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải để tải nhé.

Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTCMOI

Phân tích BCTC qua 4 nhóm chỉ tiêu sau:.

I: Nhóm chỉ tiêu phản ánh hệ số thanh toán

1/ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (tổng quát)

2/ Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

3/ Hệ số khả năng thanh toán nhanh

4/ Hệ số khả năng thanh toán tức thời

5/ Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Ability to pay interest)

II: Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động

1/ Vòng quay hàng tồn kho

2/ Vòng quay khoản phải thu

3/ Vòng quay vốn lưu động

III: Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời

1/ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)

2/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

3/ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)

4/ Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư (ROI)

IV: Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản

1/ Hệ số nợ

2/ Hệ số vốn chủ sở hữu

3/ Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

4/ Cơ cấu tài sản

Tải bản full đầy đủ  tại đây: Chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy link download nhé


Download

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, Phần mềm kế toán Excel, Misa với kế toán trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

cảm nhận 2

Thêm bình luận


Comments 

 
avatar
#3 NGUYỄN THỊ DUYÊN 2019-08-29 15:20
Cho mình xin file "Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTC". Xin cảm ơn.
mail:
Quote
 
 
avatar
#2 Đào Hồng Thanh 2018-12-26 15:39
Cho mình xin file "Đánh giá các chỉ tiêu phân tích BCTC". Xin cảm ơn.
Quote
 
 
avatar
#1 tran di nguyen 2017-06-26 01:00
add vui long gui file qua mail dùm. Xin cam ơn
Quote
 

Bài viết liên quan mới nhất:
Bài viết liên quan gần đây: