Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN | Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN


Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN

 dang ky ma so thue tncn 440

 

Cơ quan chi trả sử dụng công cụ QTTNCN từ phiên bản 3.2.5 để đăng ký MST cho người lao động. Cơ quan chi trả cần kết xuất tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo cấu trúc XML từ ứng dụng QTTNCN 3.2.5 (thay cho việc sử dụng file excel kết xuất từ công cụ TNCN trước đây).

Cơ quan chi trả gởi lên trang tncnonline.com.vn đồng thời gửi hồ sơ giấy đến cơ quan thuế theo quy định.

1. Download phần mềm: tại đây

 

2. Download bản hướng dẫn sử dụng: tại đây

Huong dan chi tiet su dung ho tro quyet toan thue tncn

 

 

3. Download hướng dẫn cách cài đặt: tại đây

huong dan cai dat phan mem dang ky ma so thue tncn

4. Chương trình .Net frame work 4.0 hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows: tại đây

 

 

 

 

Thêm bình luận