Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán quốc tế | Bài viết hay

Cảm nhận học viên

Cảm nhận sau khi học xong khóa học của bạn Bảo Ngọc

News image

Lớp học mang lại nhiều kiến thức thực tế, không khí vui tươi, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị tại Trung Tâm Gia Sư Kế ...

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học kế toán thực hành

News image

Cám ơn các bạn Hoàng Anh và bạn Tú Duyên đã tin tưởng vào uy tín của Gia sư kế toán trưởng. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của ...

Tìm thông tin trong web bằng Google

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh nghiệm

News image

Tuyển kế toán nhập liệu, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp KHÔNG kinh ...

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...


Kế Toán-Tài ChínhChuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán quốc tế - Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được thực hiện minh bạch với chất lượng cao, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế là nền tảng cho một nền kinh tế và hệ thống tài chính vận hành hiệu quả. Vậy Chuẩn mực kế toan quốc tế là gì? Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm những chuẩn mực nào?

chuan-muc-ke-toan -quoc-te-la-gi-co-bao-nhieu-chuan-muc-ke-toan-quoc-te

** Chuẩn mực kế toán quốc tế:

- Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC - International Accounting Standards Committee) thành lậ̣p năm 1973. Năm 2001, đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB - International Accounting Standards Board)

- Với sự tham gia của nhiều tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên thế giới, IASB có nhiệm vụ soạn thảo, ban hành và công bố các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS - International Accounting Standards)

- Từ năm 2003, IAS được gọi là Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS - International Financial Reporting Standards) (Các chuẩn mực IAS được ban hành trước đó vẫn mang tên cũ)

- Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính chính xác của kế toán mà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.

- Tính đến 1/1/2011, đã có 41 chuẩn mực kế toán quốc tế và 9 chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính được IASB ban hành.

** Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính

+ IFRS 1 ( First-time Adoption of International Financial Reporting Standards ): Áp dụng lần đầu IFRS

+ IFRS 2 (Share-based Payment): Thông tin dựa trên cổ phiếu

+ IFRS 3 ( Business Combinations): Hợp nhất kinh doanh

+ IFRS 5 ( Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations): Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn

+ IFRS 6 ( Exploration for and Evaluation of Mineral Resources): Thăm dò và đánh giá tài sản nguyên khoáng sản

+ IFRS 7 ( Financial Instruments: Disclosures): Công cụ tài chính: Trình bày

+ IFRS 8 ( Operating Segments): Bộ phận kinh doanh

+ IFRS 9 ( Financial Instruments): Công cụ tài chính

+ IFRS 10 (Consolidated Financial Statements): Báo cáo tài chính hợp nhất

+ IFRS 11 ( Joint Arrangements): Cam kết về sự liên kết

+ IFRS 12 ( Disclosure of Interests in Other Entities): Công bố lợi ích giữa các bên liên quan khác

+ IFRS 13 ( Fair Value Measurement):Đo lường giá trị hợp lý

+ IFRS 14 ( Regulatory Deferral Accounts):các khoản hoãn lại theo luật định

+ IFRS 15 ( Revenue from Contracts with Customers):Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

+ IFRS 16 (Leases): Thuê tài sản

+ IFRS 17 (Insurance Contracts): Hợp đồng bảo hiểm

** 41 chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS):

+ IAS 1 ( Presentation of Financial Statements): Trình bày Báo cáo tài chính

+ IAS 2 ( Inventories): Hàng tồn kho

+ IAS 3 ( Consolidated Financial Statements): Báo cáo tài chính hợp nhất.

+ IAS 4 (Depreciation Accounting): Kế toán khấu hao tài sản.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán quốc tế

+ IAS 5 (Information to Be Disclosed in Financial Statements): Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính

+ IAS 6 ( Accounting Responses to Changing Prices): Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá.

+ IAS 7 (Statement of Cash Flows): Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

+ IAS 8 (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors): Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót

+ IAS 9 (Accounting for Research and Development Activities): Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.

+ IAS 10 (Events After the Reporting Period): Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ IAS 11 (Construction Contracts): Hợp đồng xây dựng

+ IAS 12 (Income Taxes): Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ IAS 13 (Presentation of Current Assets and Current Liabilities): Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn Không dựa trên IAS 13

+ IAS 14 (Segment Reporting): Báo cáo bộ phận

+ IAS 15 (Information Reflecting the Effects of Changing Prices): Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá

+ IAS 16 (Property, Plant and Equipment): Tài sản cố định hữu hình

+ IAS 17 (Leases): Thuê tài sản

+ IAS 18 (Revenue): Doanh thu

+ IAS 19 (Employee Benefits ): Lợi ích nhân viên

+ IAS 20 (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance): Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ

+ IAS 21( The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates): Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

+ IAS 22 (Business Combinations): Hợp nhất kinh doanh.

+ IAS 23 (Borrowing Costs): Chi phí đi vay

+ IAS 24 (Related Party Disclosures): Thông tin về các bên liên quan

+ IAS 25 (Accounting for Investments): Kế toán các khoản đầu tư.

+ IAS 26 (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans): Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí

+ IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statements): Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất

+ IAS 28 (Investments in Associates): Đầu tư vào công ty liên kết

+ IAS 29 (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies): Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát

+ IAS 30 (Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions): Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

+ IAS 31 (Interests In Joint Ventures): Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

+ IAS 32( Financial Instruments: Presentation): Công cụ tài chính: Trình bày và công bố

+ IAS 33 (Earnings Per Share): Lãi trên cổ phiếu

+ IAS 34 (Interim Financial Reporting): Báo cáo tài chính giữa niên độ

+ IAS 35 (Discontinuing Operations): Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động.

+ IAS 36 (Impairment of Assets): Tổn thất tài sản

+ IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets): Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

+ IAS 38 (Intangible Assets): Tài sản vô hình

+ IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement): Công cụ tài chính

+ IAS 40 (Investment Property): Bất động sản đầu tư

+ IAS 41 (Agriculture): Nông nghiệp

Bài viết: Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán quốc tế

Bạn có thể quan tâm: 3 trường hợp được ủy quyền quyết toán thay

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì Tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp TN, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho NLĐ.