Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế | Tài Liệu Mật Ôn Thi Công Chức NN Chủ Yếu


Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế

tai lieu cc

 Nhằm tiết kiệm thời gian học tập, tìm kiếm tài liệu thi đề thi công chức. Nay Trung Tâm Gia Sư Kế Toán Trưởng chia sẻ Bộ sưu tập đề ôn công chức thuế gồm có Bài tập cơ bản về thuế, Bài giảng, Bộ câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi và đáp án về lý thuyết, Tiếng anh, Thuế TNDN, Tin học ...

 

Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế 
(Nhấn G+ sau đó để Lại Mail để nhận Full Tài Liệu)

1.Bài tập cơ bản thi công chức thuế      ( Download)

2. Bài giảng về  thi công chức thuế          (Download)

3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm  thi công chức thuế  ( Download)

4.Bộ câu hỏi trắc nghiệm online    ( Vào thi thử)

5.Câu hỏi và đáp án về lý thuyết        (Download)

6. Tiếng Anh                                      (Download)

7.Thuế TNCN                                   ( Download)

8.Tin học                                           (Download)

9. File Ghi âm công chức thuế         ( Download)


kinh nghiem ke toan

Thêm bình luận