Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tìm thông tin trong web bằng Google

Download htkk

download phan mem ke toan excel

Ebook nghiep vu thue

phan mem tien ich

thu-vien-luan-van

thu vien ebook tong hop

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự. Lương cao, được hướng dẫn công việc, ưu tiên các bạn có thể đi làm ngay. Nộp hồ sơ ...


Kế Toán-Tài Chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

tndn2Phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là loại thuế mà cơ quan thuế đặc biệt quan tâm vì thế kế toán cần phải đặc biệt chú ý khi kê khai quyết toán loại thuế này.
Bài viết này ad xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế TNDN.

< Chi tiết > [Phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp]
 
Công văn 580/TCT-CS ngày 22 tháng 02 năm 2012 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm.

thue-tndnCông văn 580/TCT-CS ngày 22 tháng 02 năm 2012 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm.

< Chi tiết > [Công văn 580/TCT-CS ngày 22 tháng 02 năm 2012 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm.]
 
Công văn 1035/TCT-CS về việc xác định mã ngành được giảm thuế TNDN

thue-tndnCông văn 1035/TCT-CS về việc xác định mã ngành được giảm thuế TNDN

 

< Chi tiết > [Công văn 1035/TCT-CS về việc xác định mã ngành được giảm thuế TNDN]
 
Thông tư 83/2012/TT-BTC Hướng Dẫn dãn nộp Thuế TNDN

thue-tndnCăn cứ Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

 

 

< Chi tiết > [Thông tư 83/2012/TT-BTC Hướng Dẫn dãn nộp Thuế TNDN]
 
Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi NĐ 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN

thue-tndnNghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Lãi tiền gửi, chênh lệch đánh giá lại TS để hợp nhất, chia tách, giải thể, ... phải chịu thuế TNDN.

DN có 30% nhân viên là người khuyết tật trở lên, tổng lao động từ 20 người trở lên, thì được miễn thuế TNDN. Trừ DN trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh BĐS.

 

< Chi tiết > [Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi NĐ 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN]
 
Thông tư 18/2011 bổ sung TT 130/2008 về Quyết toán thuế TNDN

thue-tndnThông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

< Chi tiết > [Thông tư 18/2011 bổ sung TT 130/2008 về Quyết toán thuế TNDN]
 
Thông tư 130/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN

thue-tndnHướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm

 

 

< Chi tiết > [Thông tư 130/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN]