Thư viện kế toán, thuế

Thư viện kế toán, thuếLịch nộp thuế năm (quan trọng)
cac-bao-cao-ke-toan-can-nop-dau-nam-2013Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2013 có miêu tả chi tiết các báo cáo thực hiện trong năm 2013, có thể giúp các bạn học viên giảm thiểu các sơ sót và chi phí nộp phạt không đáng trong việc chậm nộp, nộp thiếu không đáng các báo cáo thuế...
< Chi tiết > [Lịch nộp thuế năm (quan trọng)]