Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa HTKK

Tổng cộng có 52 kết quả được tìm thấy.

Trang 1 trong tổng số 3
 Tải phần mềm HTKK 3.8.2 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất Tải phần mềm HTKK 3.8.2 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất Tổng cục thuế vừa Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên ...
... Nhắc_lại: TT 133 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng giả định hoạt động không liên tục, hoạt động liên tục, doanh nghiệp siêu nhỏ. TCT sẽ nâng cấp và triển khai ứng dụng HTKK từ ngày 23/03/2018 ...
Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất - Tất cả các phiên bản của phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất hiện nay. Phần mềm HTKK hỗ trợ DN trong việc kê khai thuế. Giúp việc thực hiện nhập xuất ...
... có. 16. Lập Quyết toán thuế TNCN. Hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30/3/2018. 17. Kết chuyển lãi lỗ 18. Lập BCTC và các tờ khai vào phần mềm hỗ trợ HTKK. Thời hạn chậm ...
5. Download phần mềm HTKK 3.8.1
(Thư viện/Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN)
 Download phần mềm HTKK 3.8.1 Download phần mềm HTKK 3.8.1 Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.1, HTKK 3.8.1, iTaxviewer 1.4.3 TỔNG CỤC THUẾ vừa thông báo  V/v: Nâng cấp ứng ...
6. 11 thay đổi kế toán nhất định phải biết
(Tin tức/Tin tức kế toán - tài chính)
... tư này. Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/11/2017 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018. 3. Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.0 Vừa qua, Tổng Cục thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp nhiều ...
7. Tải phần mềm HTKK 3.8.0
(Thư viện/Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN)
 Tải phần mềm HTKK 3.8.0 Tải phần mềm HTKK 3.8.0 Đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, ...
... Tháng 10 kế toán cần cập nhật những gì , iHTKK mới nhất là phiên bản nào, itaxViewer mới nhất là phiên bản mới.... Bước sang tháng 10 năm 2017, có một số thay đổi mới về thuế và kế toán như: Nâng cấp ...
... MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê khai thuế, lập BCTC , Quyết toán Thuế, tính giá thành... - Mà còn biết : + Biết cách ...
... kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê khai thuế, lập BCTC , Quyết toán Thuế, tính giá thành... - Mà còn biết ...
... Học kế toán Thực Hành Từ Khi Cty thành lập đến khi lập BCTC. + Được Kế Toán Trưởng cầm chỉ chỉ việc ít nhất trên 4 phần mềm kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp ...
... kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê khai thuế, lập BCTC , Quyết toán Thuế, tính giá thành... - Mà còn biết ...
... cầm chỉ chỉ việc ít nhất trên 4 phần mềm kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê khai thuế, lập BCTC , Quyết ...
... BCTC. + Được Kế Toán Trưởng cầm chỉ chỉ việc ít nhất trên 4 phần mềm kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê ...
... Hành Từ Khi Cty thành lập đến khi lập BCTC. + Được Kế Toán Trưởng cầm chỉ chỉ việc ít nhất trên 4 phần mềm kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. ...
... trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc ==> Học kế toán Thực Hành Từ Khi Cty thành lập đến khi lập BCTC. + Được Kế Toán Trưởng cầm chỉ chỉ việc ít nhất trên 4 phần mềm kế toán Excel, MISA , HTKK, TS24, ...
... , HTKK, TS24, Fast, Bravo.. Học như đi làm Kế Toán Tổng Hợp trong công ty. + Học xong bạn không chỉ biết cách Kê khai thuế, lập BCTC , Quyết toán Thuế, tính giá thành... - Mà còn biết : + Biết cách làm ...
18. Download phần mềm HTKK 3.4.6
(Thư viện/Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN)
Tải phần mềm HTKK 3.4.6 Tải phần mềm HTKK 3.4.6 Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6 Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC ...
... hiệu lực từ ngày 01/7/2017... Ngoài ra tháng 06 cũng có những nội dung nổi bật kế toán cần phải cập nhật: - Cập nhật ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6  - Áp dụng ngày ...
20. Tải phần mềm HTKK 3.4.5
(Thư viện/Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN)
Tải phần mềm HTKK 3.4.5 Tải phần mềm HTKK 3.4.5 Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6 Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.6, ...
Trang 123