Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển

Kế Toán-Tài Chính

Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển

Điểm thi công chức kho bạc 2014

tailieuonthicongchucvienchucĐiểm thi công chức kho bạc 2014, có lẽ các bạn đợi kết quả thi công chức cũng khá lâu, nay ngày 06.01.2014Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2014 và căn cứ kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức KBNN năm 2014, Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng công chức theo danh sách đính kèm

< Chi tiết > [Điểm thi công chức kho bạc 2014]
 
thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014

tai lieu cc


Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014

< Chi tiết > [thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức KBNN năm 2014]
 
Danh sách , lệnh triệu tập kiểm tra viên thuế Hồ chí minh và hà nội

 

tailieuonthicongchucvienchucĐã có thông báo về danh sách bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên  thuế và lệnh  triệu tập ở khu vực miềm bắc rồi nhé mọi người.

< Chi tiết > [Danh sách , lệnh triệu tập kiểm tra viên thuế Hồ chí minh và hà nội]
 
Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển dụng 2014

 

tailieuonthicongchucvienchucĐây là File bao gồm: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức 2014, các quy định khi thí sinh muốn nộp hồ sơ thi công chức

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2014 và Công văn số 6066/BTC-TCCB ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về cách tính điểm xét tuyển đối với ngạch nhân viên bảo vệ, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

< Chi tiết > [Quy Định Thi Công Chức Nhà Nước Và Chỉ tiêu tuyển dụng 2014]