Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN | Page 2

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCNPhần mềm đăng ký mã số thuế TNCN

TNCN 2.6Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 

 Ứng dụng có thể cài lên nhiều máy khác nhau và hoạt động độc lập trên từng máy trạm, không cần kết nối mạng, không cần máy chủ.

 
Phần mềm HTKK 3.3.5 và IHTKK 3.1.6 và QTTNCN 3.2.3 mới nhất

 


HIHIPhần mềm HTKK 3.3.5 và IHTKK 3.1.6 và QTTNCN 3.2.3 mới nhất

 

 Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5 năm 2016

 
Cách sửa lỗi ẫn file HTKK

huong dan nghiep vu danh cho ke toanCách sửa lỗi ẫn file HTKK mới nhất, HTKK bị lỗi ẩn file ,  data file trong htkk bị ẩn

 

 
Ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer)
iTaxviewerỨng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản mới nhất
 
 Vừa quan Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML
 
 Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:
 
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK)

HTKK-30153QQQ669496

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK)

 
Trang 12

Trang 2 trong tổng số 2