Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN | Page 1

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCNTải phẩn mềm HTKK 3.3.8

HIHITải phần mềm HTKK 3.3.8

 Ngày 12/08/2016 Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.8

 
kiểm tra

kiểm tra

 
Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN

dang ky ma so thue tncn 153Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN

 
Nâng cấp công cụ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5

quyettoanthuetncn2015Nâng cấp công cụ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5

 
Nâng phần Phần mềm HTKK 3.3.7 theo yêu cầu quyết toàn năm 2015

 

HIHIPhần mềm HTKK 3.3.7 và IHTKK 3.1.8 và QTTNCN 3.2.4 mới nhất

 Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7 năm 2016

 
Trang 123

Trang 1 trong tổng số 3