Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN | Page 3

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, TNCN, QTTNCN

kiểm tra

kiểm tra

 
Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN

dang ky ma so thue tncn 153Công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) tích hợp ứng dụng đăng ký Mã số thuế và QTT TNCN

 
Nâng cấp công cụ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5

quyettoanthuetncn2015Nâng cấp công cụ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5

 
Nâng phần Phần mềm HTKK 3.3.7 theo yêu cầu quyết toàn năm 2015

 

HIHIPhần mềm HTKK 3.3.7 và IHTKK 3.1.8 và QTTNCN 3.2.4 mới nhất

 Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7 năm 2016

 
Phần mềm HTKK 3.3.6 và IHTKK 3.1.6 và QTTNCN 3.2.3 mới nhất


HIHIPhần mềm HTKK 3.3.6 và IHTKK 3.1.7 và QTTNCN 3.2.4 mới nhất

 Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5 năm 2016

 
Phần mềm quyết toán thuế TNCN - QTTNCN mới nhất

phan mem quyet toan thue tncn QTTNCN 2Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.2.3 dành cho Tổ chức, Cá nhân chi trả.

 
Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN

TNCN 2.6Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 

 Ứng dụng có thể cài lên nhiều máy khác nhau và hoạt động độc lập trên từng máy trạm, không cần kết nối mạng, không cần máy chủ.

 
Trang 12345

Trang 3 trong tổng số 5